Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Poly 150W

  • OS-P:36-150W
  • Framed:36-cell module
  • Range:150W Cấu trúc tế bào Monocrystalline hiệu suất cao .
  • Bảo hành sản phẩm 15 năm.
  • Tuổi thọ Tấm pin năng lượng mặt trời Solarcity (Solar panels) từ 30 đến 50 năm .

1.658.000

Thanh toán ngay