sale

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Poly 200W

OS-P:72-200W&300W

Framed:72-cell module

Range:200W

Cấu trúc tế bào Monocrystalline hiệu suất cao.
Bảo hành sản phẩm 15 năm.
Tuổi thọ Tấm pin năng lượng mặt trời Solarcity (Solar panels) từ 30 đến 50 năm

2.800.000 2.100.000

Thanh toán ngay